Vattenavläsning

Använder du mobilen kan du använda direklänken till formuläret för enklare åtkomst:
https://forms.gle/3QyRmNU26erHBqLx7