Skötsel av tomt och trädgård

Snöskottning och gräsklippning

Alla är ansvariga för gräsklippning, städning samt snöskottning på och runt den egna tomten.

Ventilation till krypgrunden

I nederkanten av huset i själva grunden sitter några ventilationsgaller. De här ventilationshålen ser till att det blir ett luftutbyte under huset. Det gör att den fukt som kommer från marken samt den kondens som samlas på undersidan av huset kan vädras ut.

Om ventilationsgallren blockeras sker inget luftutbyte och det kan på några år bildas mögel på trästommen under huset. Det leder i sin tur till att grundstommen under huset förstörs samt att huset får mögelskador. För att undvika detta är det viktigt att inget blockerar ventilationsgallren.

Plantering intill huset

Odling i växthus eller drivhus i anslutning till husväggen är inte tillåten. Husväggen innanför plast och glasbyggnationer blir fuktig och kan börja ruttna eller mögla.

Planteringar, rabatter, buskar med mera som står intill huset gör att fukt samlas vid husväggen. Det kan medföra skador på huset i form att fukt, röta och mögelangrepp. Se till att det finns ett utrymme mellan buskar och väggen för att undvika problem.

Spaljéer som sitter på husväggen bör sitta en bit ut för att låta luft passera mellan växt och husvägg. Spaljéerna kommer att behöva flyttas när husen ska målas om. En del spaljéer med tillhörande växter går att vika ner när man ska måla om, andra kanske man behöver ta bort helt.

Olämpliga växter och planteringar

Vissa växter som t ex murgröna ger allvarliga skador på träet. Murgröna får inte planteras så att den växer på husväggen. Det är inte heller lämpligt att plantera gran och körsbärsträd på tomten. Dessa träd har ett rotsystem som allvarligt kan skada avloppssystem.

Medlems och hyresgäst ansvar

Buskar och trädgrenar som växer från trädgård ut över gångbana och trottoar är medlemmens ansvar att klippa ner. Boende ansvarar även för att klippa gräs och ogräs som växer utanför staket eller häck.

Det är förbjudet att slänga trädgårdsavfall i och omkring vårt område.

Om detta inte följs kan Styrelsen fakturera medlem för nerklippning och bortforsling av trädgårdsavfall.