Styrelsen BRF Solvädersbyn

STYRELSELEDAMÖTER:

  • Ordförande: Dag Ståhl

  • Vice ordförande: Leon Moosman

  • Kassör: Albert Dahlin

  • Sekreterare: Monica Backström

  • Ledamot: Esbjörn Rundberg

SUPPLEANTER:

  • Christer Bergström

  • Ulrika Magnusson