Styrelsen BRF Solvädersbyn

STYRELSELEDAMÖTER:

  • Ordförande: Leon Moosman

  • Vice ordförande: Dag Ståhl

  • Kassör: Albert Dahlin

  • Ledamot: Esbjörn Rundberg

SUPPLEANTER:

  • Linus Gabrielsson

  • Andreas Piechal

  • Ulrika Magnusson