Området

Biskopsgården har drygt 25 000 invånare och en mångfald av kultur och språk utmärker stadsdelen. När stadsdelen byggdes upp på 50-talet var det ett av stadens mest eftertraktade områden att bo i. Här bor du i en citynära stadsdel med goda kommunikationer och gott om naturområden. Biskopsgården är en levande stadsdel där man sommartid ofta ser mäniskor som är ute och spelar boll eller har picknick på de stora gräsmattorna utmed skog och sjöar.


Brf Solvädersbyn är belägen på en högplatå i gränsområdet mellan södra och norra biskopsgården. Området gränsar till ett stort och uppskattat friluftsområde, Svarte Mosse, där näckrosorna blommar på sommaren och barnen åker skridskor på vintern. Här är underbara promenadvägar, varav många är asfalterade så att det är lika lätt att ta sig fram med barnvagnen som med rullatorn. Sjön har ett rikt fågelliv och omgärdas av flera motionsslingor för promenader och friluftsliv.


Länsmansgårdens motionsanläggning ligger väster om Länsmansgården och norr om Svarte mosse. Här finns bland annat gym, fotbollsplaner, tennisplaner och bangolf. Här finns även motionsslingor i varierade längder genom den kuperade och fornminnesrika terrängen omkring Store Vette. Inom fritid finns två fritidsgårdar och ett bibliotek. Föreningslivet är mycket väl utvecklat med ett 90-tal föreningar som är verksamma i stadsdelen.


Söder om byn ligger Sjumilaparken som är ett nytt bostadsområde i form av småhus. Detta har förändrat områdets karaktär och sociala status till det bättre då det integreras som en del i ett större och nybyggt villa/radus område.


I direkt anslutning till byn finns idag Solvädersbyns förskola för de minsta barnen, och en förskola finns i anslutning yill Sjumilaparken. I Biskopsgården finns 5 skolor, en i varje primärområde. Två av dessa, Ryaskolan och Svartedalsskolan, är 0-9 skolor. De övriga, Sjumilaskolan, Landamäreskolan och Jättestensskolan, är 0-6 skolor.


Stadsdelens tre större affärstorg är naturliga mötesplatser. Länsmanstorget och Vårväderstorget förvaltas av Göteborgslokaler. Friskväderstorget har många mark och fastighetsägare och här finns ett partnerskap med målsättning att förbättra torget, ett arbete som redan påbörjats. På torgen finns ett stort och varierat utbud av affärer.


Ett 50-tal föreningar är inriktade på kultur, politik och hobby, ett 20-tal är idrottsföreningar och ca 15 är pensionärsföreningar. Föreningarna är en viktig resurs för stadsdelens sociala liv och utveckling. Det bor många egenföretagare i byn, och dessa kan hjälpa till med allt från catering och takeaway till flytt, målning och snickeri.


Du når Biskopsgården på 15 minuter med spårvagn från centrala Göteborg. De linjer som går är 5,6 och 10. Det är även god förbindelse med buss. Byn ligger ca 10 minuters gångväg från Volvo, och inom 10 minuters cykel- eller spårväg återfinns bl.a. Hisingsparken och Eriksberg/Wieselgrensplatsen/Backaplan med deras rika utbud av affärscentra och idrottsaktiviteter samt Eketrägatan som är en stor knytpunkt i lokaltrafiken. För dig som kör bil gränsar Biskopsgården även till flera stora genomfartsleder.


Närheten till dessa kommunikationer till trots är det helt fritt från trafikljud i nästan hela Solvädersbyn eftersom berg, skog och annan bebyggelse skärmar av och låter ett tyst lugn sänkas över området. När man går in i området kan man för varje steg känna att man lämnar stadens puls bakom sig och det kan kännas som om man har kommit ut på landet. Ett intryck som bara ytterligare förstärks av närheten till naturen.