Bildarkiv

På denna sida finner du ett urval av bilder från byn och omgivande områden

Tiokampsgången sedd från vattentornet

Svarte mosse har många fina skogsstigar

Biskopsgårdens dag 2009

Det finns tre utkikspunkter i närheten av området. Den här har utsikt mot staden.